PROPOZÍCIE

 23. ročníka medzinárodného volejbalového turnaja chlapcov a dievčat

EöTVöS CUP

USPORIADATEĽ Eötvös DSE Debrecen

TERMÍN:   23. – 25. 8. 2019

MIESTO TURNAJA:  telocvične stredných a základných škôl v Debrecene a v okolí

CIEĽ TURNAJA:

-propagácia volejbalu

-popularizácia hry, zabezpečenie možností zdokonaľovať sa  v herných                                         činnostiach jednotlivcov aj družstiev

-stretnutie medzi domácimi a zahraničnými družstvami, naviazanie priateľstiev

ÚČASTNÍCI TURNAJA:  reprezentačné družstvá štátov, športové kluby školy

VEKOVÁ KATEGÓRIA: chlapci a dievčatá narodení po 1.1.2002

POČET DRUŽSTIEV: štartovať môže 16 chlapčenských a 16 dievčenských družstiev

PREZENTÁCIA: pri prezentácii je nutné predložiť jeden z týchto dokladov :

                             -registračný preukaz z klubu

                             -študentský preukaz s fotografiou

                             -občiansky preukaz

                             -cestovný pas

Kontrola dokladov bude v nedeľu 23.8.2019 o 10:00 na adrese Újkerki közösségi Ház  Debrecen, Jerihu v 17 – 19.

Prosíme vedúcich družstiev, aby preukazy počas zápasov mali u seba, pre prípadnú kontrolu. Pre hráčov je nutné zabezpečiť lekársku prehliadku.

PRIEBEH TURNAJA:        Turnaj sa začne zápasmi v skupinách, kde hrá každé družstvo s každým. Ďalej podľa poradia v skupine sa bude hrať o konečné umiestnenie. Každý zápas sa hrá na 2 víťazné sety.

CENY:                                   Družstvá umiestnené na 1. – 3. mieste dostanú pohár, hráči a tréneri dostanú medaily. Každé družstvo dostane diplom a spomienkové darčeky.

MIMORIADNE CENY:     Vybrané družstvá turnaja, šiesti chlapci a šesť dievčat.

 

PRIHLÁŠKY:                      Do 30. 6. 2019, podľa možností čím skôr. Prihlášky sa budú prijímať iba súčasne so zaplatením štartovného, ktoré je      

20 000.- Ft.

ČÍSLO BANKOVÉHO

KONTA:                              BHUHBXXX (kód Swift) 60600084 – 14 000 58

ČÍSLO IBAN:                      90 60600084 – IH000058 – 00000000

NÁZOV BANKY:                TISZÁNTÚLI TAKARÉK TAKARÉKSZöVETKEZET

PRIJÍMATEĽ:                    Eötvös DSE, Debrecen, Maďarsko

 E-mail:                                 eotvosvolley@externet.hu

POŠTOVÁ ADRESA:         Eötvös DSE H-4029 Debrecen, Eötvös v. 13

INFORMÁCIE:                   Szombathy Andráš (00-36) 30 |  9658 – 158 Остальные информации можете узнать от Яном Суфеяка тел. :+36204208211 Эл. адрес: janos.szufeljak@gmail.com

NÁKLADY:                         Štartovné je 20 000.- Ft. za každé družstvo. Cestovné, ubytovanie, stravovanie si hradia družstvá sami.

                                               Nocľah – 3000.- Ft. za osobu na jednu noc.

                                               Raňajky – 600.- Ft.

                                               Obed – 1000.- Ft.

                                               Večera – 800.- Ft.

                                               Prosíme o presné počty v objednávkach, lebo dodatočné storno nie je možné. Náklady organizácie turnaja hradí usporiadateľ.

 

Srdečne vás očakávame.

S pozdravom

                                        Tirpák Zsolt                      Szombathy András

                                      predseda DSE                        tajomník DSE 

 

 PLANOVANÝ PROGRAM

  

23.8.2018 -     príchod družstiev najneskôr do 10:00

                        11:00 –            porada vedúcich

                        11:00-13h -     obed

                        13:00-18h -     zápasy

                        18:00-20h -     večera

                       

24.8.2019 -     07h- 09h          raňajky

                        08h – 20h        zápasy

                        12h – 14h        obed

                        17h – 20h        večera

                        20h - slávnostné otvorenie turnaja v centre mesta

                        22h - beseda pre vedúcich a trénerov družstiev

 

25.8.2019 -      07h – 09h       raňajky

                        08h – 15h       zápasy

                        12h – 14h       obed

                        17h                 finále

 

RôZNE:         Na turnaji sa hrá podľa platných pravidiel FIVB, prípadné protesty rieši na

                        mieste riaditeľstvo turnaja.

 Prihlášky na turnaj a objednávací list

 

Podpísaný: športový klub, reprezentácia, škola. Týmto prihlasujem naše družstvo ......................................................... chlapcov – dievčat na 23. ročník volejbalového turnaja Eötvös CUP

V spojitosti s turnajom objednaváme:

Ubytovanie: dievčatá .............doprovod ženy ...........

                     chlapci .............. doprovod muži...........

                     spolu...................................................... počet nocí .

Stravovanie:

 

16.8.

17.8.

18.8.

19.8.

20.8.

21.8.

22.8.

23.8.

24.8. 25.8. 26.8.

Raňajky

na dni

počet

 

 

 

 

 

 

 

     

Obedy  

na dni

počet

 

 

 

 

 

 

 

     

Večere

na dni

počet

 

 

 

 

 

 

 

     

Prosíme o kontaktné údaje zodpovedných vedúcich družstiev. Údaje prosíme vypísané veľkými tlačenými písmenami. (okrem e-mailovej adresy)

MENO:

ADRESA:

TELEFÓN:

E-mail:

Krajina:

Najlepšie výsledky umiestnenia nášho volejbalového oddielu v posledných dvoch rokoch:

................................................................................................................................................

 

Dátum:                                                                                                          Podpis, pečiatka: