23. Купа EÖTVÖS 

Обява за международно състезание по волейбол за младежи и девойки

Остальные информации можете узнать от Яном Суфеяка тел. :+36204208211 Эл. адрес: janos.szufeljak@gmail.com

Дата на състезанието: 23-25 август 2019 г.

Място на състезанието в Унгария: Debrecen

Цел на състезанието:

-         популяризиране на спорта волейбол

-         възможност за участие в състезание

-         възможност за среща и сприятеляване на чуждестранни отбори и домакини oт съответната възрастова група

-         възножност за изява на спортистите

-         спечелване на 23. купа Eötvös

  

Участници в състезанието:

Спортисти от национални отбори, спортни клубове, училища, младежи и девойки, родени след 01.01.2002 г. Общо 16 отбора девойки и 16 отбора младежи имат възможност за участие.

 

 За удостоверявне на участниците се приемат ученическа карта, лична карта или паспорт (за чужденци).

Обръщаме се с молба към треньорите да носят винаги със себе си  документите за самоличност на участниците.

 

Удостоверение за здравословното състояние на участниците е задължително.

 

23 авуст 2019г., 10ч. - Bръчване на подаръци, уточняване на данните на участниците

 

Организатор на състезанието – Спортно сдружение Eötvös гр. Дебрецен. (DSE)

 

Провеждане на състезанието – състезанието започва със срещи на отборите в групи, където всеки отбор играе със всеки. В зависимост от класирането в групата, отборите се разпределят  в нова група, където се оформя окончателния ред. Всяка среща се играе до до спечелени два гейма.

 

Награждаване:  класиралите се отбори от първо до трето място се награждават с купа.  Участниците и треньорите на тези отбори се награждажат с медали.

Всеки отбор получава награда грамота.

Също така, всеки треньор и участник в тазгодишните игри ще получи подарък.

 

Специална награда: ще получат 6 участници, кото ще определи журито. (Награждаването е отделно при девойките и младежите)

 

Заявление за участие: възможно по-скоро, най-късно до 30 юни 2019 г.

 

Имаики пред вид, че максимум 16 отбора девойки и 16 отбора юноши имат възможност да вземат участие в състезанието, заявленията за участие се приемат едновременно със заплащането на таксата за участие, в реда, в който се извършват заплащанията.

  

Банкова сметка:  ТАКBHUHBXXX (Swift kód) 60600084-14000058

IBAN: HU90 60600084-14000058-00000000

Наименование на банката: Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet

Адрес на банката: 4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8, Hungary

Име на получателя: Eötvös DSE, Debrecen, Hungary

E-mail: eotvosvolley@externet.hu

Адрес за кореспонденция: Eötvös DSE H-4029 Debrecen, Eötvös u. 13, Hungary

Лице за контакти: Szombathy András (00-36)30/9658-158

 

Разходи: Таксата за участие е 20 000 HUF за отбор.

Пътните разходи, разходите за храна и нощувки се поемат от отборите.

Разходите по организиране на състезанието се поемат от спортно сдружение Еötvös гр. Дебрецен.

По желание, има възможност за осигуряване на нощувки (3000 HUF човек / нощувка) и храна ( закуска 600 HUF, обяд 1000 HUF, вечеря 800HUF).

Молим, при желание за осигуряване на нощувки или храна да се попълни приложеният образец.

След приемане на резервацията, няма възможност за отказване от храната или нощувките.

Отборите, пристигащи на разменни начала или със специална покана, заплащат само таксата за участие.

 

План програма:

23.08.2019г.    - пристигане на отборите до 10ч.

                        - 12ч. техническо събрание

                        - 11ч. – 13ч. обяд

                        - 14ч. – 20ч. състезания

                        - 18ч. – 20ч. вечеря

                                               

24.08.2019г.    - 7ч. – 9ч. закуска

                        - 8ч. – 20ч. състезания

                        - 12ч. – 14. обяд

                        - 17ч. – 20ч. вечеря

                       - 20ч. Oфициално откриване. Следва свободна беседа за възрастните

                         

25.08.2019г.    -    7ч. – 9ч. закуска

                         -         8ч.-15ч. състезания

                         -         12ч.-14ч. обяд

                         -         17ч. обявяване на класирането

Други: Състезанието за 23. Купа Eötvös се провежда по правилата на FIVB.

Въпроси, възникнали по време н състезанието се разрешават от спортната комисия.

 

С радост очакваме всички!

 

С приятелски поздрави:

 

                   Tirpák Zsolt                                                                 Szombathy András

             Президент на DSE                                                    ръководител на спортния

                                                                                                       отдел волейбол                                                                     

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Уважаеми участници!

С цел минимизиране на препядствията по организирането и провеждането на международното състезание по волейбол за 23. купа Eötvös, се обръщаме към Вас със следната молба:

            - Заявлението за участие (пролижения образец), заедно с документ, удостоверяващ заплащането на таксата за участие, да са на разположение на организаторите най-късно до 30 юни 2019 г. Заплащането на таксата за участие се счита като потвърдено участие в състезанието.

            - При желание за резервация на нощувки и храна, молим да се попълни приложения образец, който най-късно до 30 юни 2019 г. да ни се изпрати. Точното попълване на бройките е от особено значение, тъй като в последствие няма възможност за отказване на резервацията.

 

С благодарности за разбирането и съдействието Ви желаем успешно подготвяне за участие!

 

Очакваме Ви с радост!

С уважение:

Szombathy András

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заявление за участие

Долуподписаният, като официален представител на спортен клуб (училище, сдружение, отбор...), заявявам участие в състезанието по волейбол за 23. Купа Eötvös ........................................................................ отбор, които е представляван от девойки/младежи.

Във връзка със състезанието, желаем да ползваме следните услуги:

Нощувки:

............... девойки, ............ младежи, ................... придружител жена, .................... придружител мъж, ........ , ........ , ........ август, общо ................... нощувки.

Храна:

16-и август – вечеря за ......... човека,

17-и август – закуска за ............. , обяд .........., вечеря ............  човека,

18-и август – закуска за ............. , обяд .........., вечеря ............  човека,

19-и август – закуска за ............. , обяд .........., вечеря ............  човека,

20-и август – закуска за ............. , обяд .........., вечеря ............  човека,

21-и август – закуска за ............. , обяд .........., вечеря ............  човека,

22-и август – закуска за ............. , обяд .........., вечеря ............  човека,

23-и август – закуска за ............. , обяд .........., вечеря ............  човека,

24-и август – закуска за ............. , обяд .........., вечеря ............  човека,

25-и август – закуска за ............. , обяд .........., вечеря ............  човека,

26-и август – закуска за ............. човека.

Наименование на отбора ...............................................................................................

Адрес за кореспонденция ..............................................................................................

Тел...............................................    Факс ..................................

Е-mail адрес ..............................................................................

Най-добрите резултати, постигнати от нас през последните две години:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дата.......................................

Печат                                                                    .................................................

                                                                                        подпис